Missie

Aanmelden voor het EU subsidie schoolfruit programma kunt u helaas niet meer. Zonder subsidie is schoolfruit ook mogelijk, mail ons voor informatie

Fruit4Kids zet zich in voor een structurele gezondheidsbevordering bij kinderen door

  1. Levering van gevarieerd en gezond fruit

  2. Advies over lesmaterialen en gezondheidsvoorlichting

  3. Stimulering van sport & spel.

Fruit4Kids - Landfort 95  8219 AK  Lelystad - Tel: +31 (0)6 57335475 - Email: info@fruit4kids.nl

KvK nummer: 32146183 - www.fruit4kids.nl