Schoolfruitbeleid

Nederland doet in schooljaar 2014/2015 ook weer mee met het EU-schoolfruitprogramma. De inschrijving voor scholen start in het najaar van 2014, de fruitleveringen starten in januari 2015. Zodra er meer bekend is over de aanpak en de exacte periode van inschrijving van scholen zal hierover gecommuniceerd worden, o.a. via www.euschoolfruit.nl . Het doel van EU-Schoolfruit is om de consumptie van groenten en fruit bij schoolkinderen te stimuleren, hen gezonde eetgewoonten aan te leren en...

De school is één van de belangrijkste participanten in de maatschappij voor gezondheidsbevordering.

Er zijn drie niveaus aan te geven die invloed hebben op de gezondheid van kinderen:

  1. Klasniveau: niveau waarop de eindtermen of ontwikkelingsdoelen geformuleerd worden;
  2. schoolbeleid: infrastructuur, schoolreglement, sfeer op school, enzovoort;
  3. de lokale gemeenschap rond de school, in eerste instantie de ouders en de jeugdzorg.

Gezondheidsbevordering via de school vereist een wisselwerking tussen deze drie niveaus. Ieder niveau dient een bepaalde aandacht te krijgen, waardoor het resultaat optimaal is. Belangrijk is om gezondheidsbevordering vast te leggen in het schoolbeleid, waaraan dan structureel een mix aan activiteiten gekoppeld kan worden.

Kijk ook op www.schoolgruiten.nl voor meer info over een schoolfruitbeleid op uw school.

Fruit4Kids - Landfort 95  8219 AK  Lelystad - Tel: +31 (0)6 57335475 - Email: info@fruit4kids.nl

KvK nummer: 32146183 - www.fruit4kids.nl