Wie is verantwoordelijk?

Nederland doet in schooljaar 2014/2015 ook weer mee met het EU-schoolfruitprogramma. De inschrijving voor scholen start in het najaar van 2014, de fruitleveringen starten in januari 2015. Zodra er meer bekend is over de aanpak en de exacte periode van inschrijving van scholen zal hierover gecommuniceerd worden, o.a. via www.euschoolfruit.nl . Het doel van EU-Schoolfruit is om de consumptie van groenten en fruit bij schoolkinderen te stimuleren, hen gezonde eetgewoonten aan te leren en...

Is aanbod van fruit een verantwoordelijkheid voor de ouders?

Ouders zijn normaal gesproken als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, inclusief het aanbieden van voldoende gezond fruit.

 

Zijn ouders als enige verantwoordelijk?

Hierover wordt verschillend gedacht. Ouders blijven als eerste verantwoordelijk. Aan de andere kant is het onrealistisch om een maatschappelijke verandering, namelijk structureel meer fruit eten onder de verschillende bevolkingsgroepen, als verantwoordelijkheid bij individuele ouders neer te leggen. Overheden, scholen, diverse instanties en ouders hebben allen verantwoordelijkheden op het gebied van gezond leven.

 

Hoe kan fruitconsumptie integraal gestimuleerd worden?

Kinderen aanleren om fruit te eten kan optimaal worden uitgevoerd door een combinatie van steun vanuit ouders, scholen, jeugdzorg, gemeenten, landelijke organisaties en andere betrokken instanties. Een integrale aanpak is daarom gewenst. Continue afstemming tussen ouders, scholen, gemeente, jeugdgezonheidszorg en andere betrokkenen is vereist.

Fruit4Kids - Landfort 95  8219 AK  Lelystad - Tel: +31 (0)6 57335475 - Email: info@fruit4kids.nl

KvK nummer: 32146183 - www.fruit4kids.nl