Visie

Nederland doet in schooljaar 2014/2015 ook weer mee met het EU-schoolfruitprogramma. De inschrijving voor scholen start in het najaar van 2014, de fruitleveringen starten in januari 2015. Zodra er meer bekend is over de aanpak en de exacte periode van inschrijving van scholen zal hierover gecommuniceerd worden, o.a. via www.euschoolfruit.nl . Het doel van EU-Schoolfruit is om de consumptie van groenten en fruit bij schoolkinderen te stimuleren, hen gezonde eetgewoonten aan te leren en...

Door de dagelijkse fruitmomenten te combineren met de kennisoverdracht aan jonge kinderen over gezond leven, maakt het kind sneller een structurele keuze voor gezonde voeding. Combineer dit met actief bewegen thuis en op school en 'gezond leven' is bereikbaar voor alle kinderen.

Om te komen tot een landelijk structurele verbetering van gezond leven, is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit school, gemeente en diverse instanties. Om op lange termijn aandacht te houden voor gezond leven is een goede mix van activiteiten vereist. 'Gezond leven' kan dan niet meer ontbreken in het gezondheidsbeleid van scholen, gemeenten, landelijke overheid en betrokken instanties. De rol van ouders blijft belangrijk bij de aandacht voor gezond leven van de kinderen.

Fruit4Kids beoogt een toename van de fruitconsumptie bij jongeren door hen dagelijks fruit aan te bieden op school. Naast de daadwerkelijke consumptie van gezond fruit stimuleert Fruit4Kids de voorlichting over gezond leven en activeert scholen en kinderen om structureel aandacht te geven aan beweging door kinderen.

Fruit4Kids - Landfort 95  8219 AK  Lelystad - Tel: +31 (0)6 57335475 - Email: info@fruit4kids.nl

KvK nummer: 32146183 - www.fruit4kids.nl